Årsmöte


Årsmötet i mars 2018

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 21:a mars 2018 i Vallentuna Kulturhus.

Årsmötet var öppet för både medlemmar och icke medlemmar. Vi bjöd på uppskattad underhållning med Blommans Dixieland Band efter de sedvanliga programpunkterna som alltid ska vara på ett årsmöte. 

Håkan Mossberg valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötessekreterare. Vår ordförande Kjell Lövbom presenterade den utförliga verksamhetsberättelsen.  Hasse Lehto redogjorde för ekonomin.

Vår revisor Erik Waesterberg såg mycket nöjd ut med vår bokföring och rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Lennart Andersson hade avsagt sig omval efter många år i styrelsen. Valberedningen föreslog omval av ordförande och övriga ledamöter. Till ny styrelsemedlem valdes Håkan Mossberg.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2018.

Verksamhetsberättelsen för 2017 finns på vår nerladdningssida.