Årsmöte


Årsmötet i april 2019

Mötesordförande Thore Flygel  Foto: Mats Blomberg
Mötesordförande Thore Flygel Foto: Mats Blomberg

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 15:a april 2019 i Vallentuna Kulturhus.

Årsmötet var öppet för både medlemmar och icke medlemmar. Vi bjöd på uppskattad underhållning med Swing Magnifique efter de sedvanliga programpunkterna som alltid ska vara på ett årsmöte. Se referat under fliken Senaste konserterna.

Thore Flygel valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötessekreterare. Vår ordförande Kjell Lövbom presenterade den utförliga verksamhetsberättelsen.  Hasse Lehto redogjorde för ekonomin.

Vår revisor Tommy Larsson höll ett mycket uppskattat anförande och rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Birgitta Fogelvik och Calle Stenman hade avsagt sig omval till styrelsen.

Valberedningen föreslog omval av ordförande och övriga ledamöter. Till ny styrelsemedlem valdes Thore Flygel.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2019.

Verksamhetsberättelse för 2018 finns på vår nedladdningssida.