Årsmöte


Årsmötet i april 2017

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 5:e april 2017 i Vallentuna Kulturhus.

Denna gång var mötet öppet för både medlemmar och icke medlemmar. Vi bjöd på uppskattad underhållning med Ulf Johansson Werre efter de sedvanliga programpunkterna. Det nya upplägget blev mycket uppskattat och vi kunde räkna in 45 personer i lokalen vilket är rekord för vårt årsmöte.

Håkan Mossberg valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötessekreterare. Vår ordförande Kjell Lövbom presenterade den utförliga verksamhetsberättelsen.  Hasse Lehto redogjorde för ekonomin.

Vår revisor Erik Waesterberg ansåg att bokföringen var exemplarisk och rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Birgit Litzell hade avsagt sig omval efter många år i styrelsen. Valberedningen föreslog omval av ordförande och övriga ledamöter vilket godkändes av årsmötet. Till nya styrelseledamöter valdes Kristina Blomberg och Calle Stenman.

Medlemsavgiften blir oförändrad under 2017.

Verksamhetsberättelsen för 2016 finns på vår nerladdningssida.