Årsmöte


Årsmötet i september 2020

Mötesordförande Thore Flygel och sekreterare Kristina Blomberg Foto: Mats Blomberg

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 23:e september 2020 i Vallentuna Kulturhus.

Årsmötet skulle egentligen ha ägt rum den 1:a april men kunde inte genomföras då pga corona-restriktioner. Nu blev det i alla fall av men tyvärr utan underhållning i år. 

Thore Flygel valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötessekreterare. Vår ordförande Kjell Lövbom presenterade den utförliga verksamhetsberättelsen.  Hasse Lehto redogjorde för ekonomin.

Vår revisor Tommy Larsson höll ett mycket uppskattat anförande då han läste upp ett humoristiskt tillägg till den officiella revisionsrapporten. Han rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Valberedningen under Birgitta Fogelvik föreslog omval av ordförande och övriga styrelseledamöter. Till ny styrelsemedlem valdes Jonny Ek.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2020.

Verksamhetsberättelse för 2019 finns på vår nedladdningssida.