Styrelse 2018

Kjell Lövbom


Ordförande:

Kjell Lövbom

Mail: kjell.lovbom<at>gmail.com

Mats Blomberg

Vice ordförande, web, ljud:

Mats Blomberg

Mail: matsxblomberg<at>gmail.com

Margit Annerstedt


Kassör:

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby

Mail: margit.annerstedt<at>gmail.com

Lennart Andersson


Sekreterare, PiJano:

Kristina Blomberg

Mail: kristinaxblomberg<at>gmail.com

Hayati Kafe


Artistbokningar:

Hayati Kafe

Mail: hayati<at>comhem.se

Hasse Lehto


Ekonomi:

Hans Lehto

Mail: hasselehto<at>yahoo.com


Kassa:

Birgitta Fogelvik

Mail: birgitta.fogelvik<at>gmail.com
Birgit Ltzell


Marknadsföring:

Håkan Mossberg

Mail: hakan<at>digitalpedagogen.se

Birgit Ltzell


Skribent:

Calle Stenman

Mail: calle.stenman<at>gmail.com