Styrelse 2018

Kjell Lövbom


Ordförande:

Kjell Lövbom
Adolf Lemons Väg 71
18776 Täby

Mail: kjell.lovbom<at>gmail.com

Mats Blomberg

Vice ordförande, web, ljud:

Mats Blomberg

Mail: matsxblomberg<at>gmail.com

Hasse Lehto


Kassör, redovisning:

Hans Lehto

Mail: hasselehto<at>yahoo.com

Lennart Andersson


Sekreterare, PiJano:

Kristina Blomberg

Mail: kristinaxblomberg<at>gmail.com

Margit Annerstedt


Medlemsregister:

Margit Annerstedt

Mail: margit.annerstedt<at>gmail.com

Hayati Kafe


Artistbokningar:

Hayati Kafe

Mail: hayati<at>comhem.se

Birgit Ltzell


Marknadsföring, artistvärd:

Håkan Mossberg

Mail: hakan<at>digitalpedagogen.se

Birgit Ltzell


Ledamot:

Thore Flygel

Mail: thoreflygel<at>tele2.se