15:e april

Årsmöte med Swing Magnifique
Vallentuna Kulturhus kl. 19.00

Swing Magnifique Foto: Pressbild
Swing Magnifique Foto: Pressbild


Vi startar kvällen kl 19 med årsmöte.

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Nya frågor: Motioner och styrelsens förslag
11. Bestämmande av årsavgiftens storlek
12. Val av styrelse:
     a) Ordförande
     b) Ledamöter (7-11 personer)
13. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant till nästa årsmöte
14. Val av valberedningskommitté till nästa årsmöte
15. Övriga frågor


Efter årsmöte och kaffepaus har Jano bjudit in Swing Magnifique till cirka 45 minuters musikunderhållning.

I bandet ingår Josefin Peters s, Åke Jonsson g, Tom Buhre g, Terese Lien Evenstad v och Filip Berglund b.

Stockholmsbandet SWING MAGNIFIQUE har tagit den vanligtvis instrumentala jazzstilen Jazz Manouche (eller Gypsy Swing, Gypsy Jazz eller Djangomusik) ett steg längre. Med en sångerska (Louis Armstrong-stipendiat 2016) i bandet har Swing Magnifique utökat repertoaren med vokala versioner av standards och franska schlagers som Django spelade in instrumentalt.

För övrigt har Swing Magnifique den klassiska sättningen för Jazz Manouche för att få det rätta, autentiska soundet, dvs. två akustiska gitarrer, violin och kontrabas.