Spela hos Jano

Hayati Kafe Hayati Kafe

Varje termin ordnar vi jazzkonserter på söndagskvällarna. Det blir oftast 6-7 på våren under januari till april och lika många under hösten från september till december.

Program för kommande säsong sätts av ett programråd under ledning av Hayati Kafe. Rådet sammanträder vanligen en gång på våren och en gång på hösten.

Vid dessa möten lyssnar vi på insända bidrag. Hänsyn tas också till förslag från enskilda styrelseledamöter och inte minst klubbmedlemmar och vår publik. Ytterligare en faktor vi beaktar är att göra programmet så omväxlande som möjligt utifrån Janos grundidé att täcka olika stilarter inom jazzen samt även erbjuda unga och lokala band tillfälle att spela för publik.

Välkomna att kontakta oss i styrelsen. Vill Ni skicka in en demo CD eller annat material så ska det sändas till föreningens adress som är

Jazzklubb Nordost, c/o Kjell Lövbom
Adolf Lemons väg 71, 187 76 Täby

För att skicka mail till oss använd gärna följande formulär.